Telefon: 0216 550 0 220

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Değerlerimiz;

  • İnsana önem vermek,
  • Kurumsal kültürümüzü yaşatmak,
  • İşin gerekleri ile çalışanın ihtiyaçlarını buluşturmak,
  • Gelişime ortam hazırlamak,
  • Organizasyonel bütünlüğü sağlamak ve korumak,
  • İlerleyen teknolojiden yararlanmak.


EVM Sigorta, Türkiye'nin hızla büyüyen sektörü sigortacılıkta yeni üniversite mezunları veya kariyerine farklı bir yön vermek isteyen adaylar için değişik kariyer fırsatları sunmaktadır.

Vizyonumuz, ekip çalışması ve girişimciliği destekleyerek, EVM Sigorta'yı Türkiye'de çalışmak için tercih edilen ve çalışanların mutlu olduğu bir kurum olmasını sağlamak ve bunu sürekli kılmaktır.

Misyonumuz, İnsan Kaynakları fonksiyonlarının planlanması ve uygulanmasında iç ve dış müşterilerle koordinasyon içerisinde çalışmak. Kişilerin ve işin ihtiyaçlarını karşılamada güvenilir, etkin, objektif ve her zaman destekleyici bir takım olmak.

info@evmsigorta.com.tr